همكاران محتر م گروه خودرو سازي سايپا
جهت استفاده از تخفيف ويژه پرسنل گروه خودرو سازي سايپا به مراكز فروش تعميرگاه هاي مركزي مراجعه نماييد

نام مركز شماره تماس آدرس
تعميرگاه مركزي1 77968407 سه راه تهرانپارس كيلومتر3 جاده آبعلي
تعميرگاه مركزي2 66647375 سه راه آذري ابتداي خيابان قزوين
تعميرگاه مركزي3 64069 ضلع شمال شرقي ميدان آزادي

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus